söndag 1 maj 2011

Läskonferens

Den 8 april var jag i Stockholm på en läskonferens med flera intressanta forskare som förläste. Caroline Liberg var en av dem. Här är en kort sammanfattning av hennes huvudbudskap i föreläsningen. Gå gärna in på www.did.uu.se/carolineliberg för att få veta mer om henne och hennes forskning. Där kan man också länka sig till en bra filmad intervju från Skolakuten med henne. Man kan också läsa en intervju om ett undervisningsexempel som heter Spökägget vilket är ett exempel på ett arbetssätt eller förhållningssätt för ett bra läs- och skrivutvecklande tema. Lite storyline-liknande tycker jag. Spökägget finns som handbok att köpa. Nu till föreläsningen:

Tre viktiga dimensioner i läsutvecklingen är
1.      förmågan att hantera skriftkoden,
2.      att bygga läsförståelse och
3.      att skapa läsintresse.

Dessa löper parallellt, men intar en mer eller mindre kritisk roll vid olika tidpunkter i läsutvecklingen. I sin presentation uppehöll hon sig vid några centrala kritiska punkter i utvecklingen av förmågan att bygga läsförståelse i läsning av texter inom skolans olika ämnen och diskuterade undervisningens roll för att stödja utvecklingen av den här förmågan.

De fyra kritiska punkterna i läs- och skrivutvecklingen är:
1.      I förskoleåldern då barn måste få komma in i lekfulla sammanhang där man läser och skriver tillsammans och pratar om det man läser och skriver på en mängd olika sätt
2.      Att knäcka skriftkoden för att själv kunna ta till sig det skrivna materialet genom att läsa och att själv producera texter
3.      När barnen möter betydligt större textmängder, ofta i trean och fyran
4.      Ett fortsatt stöd genom hela utbildningen för att möta och bemöta specifika ämnesspråk och texter av alla de slag

Det är inte bara att knäcka koden utan det är viktigt att ha ett rikt språk. Skolan måste ge fortsatt lässtöd. Vi måste fortsätta att jobba med läsundervisning, med lässtrategier och läsförståelsestrategier och att samtala om läsandet, även om själva lästekniken. Skolan bör också stå för det ”främmande”, att låta eleverna möta längre texter. Skolan ska utmana med olika slags texter, enkla och mer komplexa. I samtal om texten är det viktigt att gå ut ur texten och fråga barnet om det som händer och vad barnet tror och vilka samband man ser och att hjälpa barnet att även röra sig framåt. Hon menar att grunden för ett rikt språk måste läggas i förskolan och att man där måste stimulera läs- och skrivkompetensen.

Inga kommentarer: