söndag 3 mars 2013

Martin Widmark…


…har också uppmärksammat att barns och ungas läsning blir allt sämre både vad det gäller läsförståelse och läslust. Liksom många av oss och inte minst på senare tid också EU:s politiker, ser Martin Widmark hur detta, att 20% av de unga inte kan läsa, blir ett av vårt absolut största samhällsproblem om vi inte gör något åt det nu. Hur fungerar ett land där allt fler människor inte kan läsa en längre text och som inte förstår innehållet i det de läser? Här handlar det inte bara om skönlitteratur utan myndighetspapper, beskrivningar, kontrakt, kurslitteratur o.s.v.
Som ni alla vet är han en av Sveriges mest lästa barnboksförfattare men nu har han tagit ledigt från författandet under minst ett år för att driva projektet ”En läsande klass”, helt ideellt. Detta ska leda till en bok med en slags kursplan för åren 1-6. Boken ska delas ut gratis till låg- och mellanstadieskolor och ska innehålla modeller och metoder från lärare som arbetat framgångsrikt med läsförståelse under flera år. Allt baserat på gällande forskning naturligtvis.

Svt:s Agenda sände i februari ett inslag om MartinWidmarks arbete. I programmet intervjuades också Skolverkets chef, Anna Ekström. Hon poängterade att lärarna är väl utbildade för att genomföra innehållet i den nya läroplanen men att de inte har tillräckligt med tid, kraft och resurser för att undervisa på det sätt som läroplanen kräver. Efter att Martin Widmark studerat forskning m.m. för att förstå vad som behövs i skolan för att vända den negativa utvecklingen ser han ett klart samband mellan undervisning om lässtrategier och en god läsförståelse hos eleverna.
Det gläder mig att vi har ett pågående arbete i vår kommun där mitt mål som språkutvecklare är att alla svensklärare ska känna sig helt säkra i sitt förhållningssätt runt läsundervisningen och själva vara experter på hur det går till att förstå text så att man kan undervisa om de läs- och läsförståelsestrategier som forskningen menar är avgörande för att en läsare ska förstå det han läser. Varje lärare måste också kunna och leda samtal runt gemensamma textupplevelser.

Inslaget är verkligen sevärt så jag rekommenderar er att följa länken för att läsa artikeln och se de två filminslagen på 4-5 minuter.

Inga kommentarer: