måndag 20 mars 2017

Läslyftet 2017Finns det ett liv efter Läslyftet. Ja, definitivt. För det första så pågår Läslyftet i hela vårt land fortfarande och uppdraget regeringen till Skolverket är nu förlängt t.o.m. 2019. Söktrycket för att få stadsbidrag är fortsatt högt. Men en skola eller kommun kan fritt arbeta med Läslyftet utan att ha stadsbidrag. Vår kommun har fått stadsbidrag för arbete med två moduler och det arbetet är klart men modulerna finns där och handledarna finns kvar så finns det behov eller önskemål av fler delar inom Läslyftet så är det fullt möjligt.Några av modulerna har reviderats och några nya har tillkommit t.ex. Från vardagsspråk till ämnesspråk, Narrativt skrivande och Grundläggande litteracitet för nyanlända. Även Lärportalen är ny med alla ”lyft” på en och samma portal. Där finns förutom språk- läs- och skrivutveckling även matematik, digitalisering, och specialpedagogik m.fl.

Nytt är också att man kan söka stadsbidrag för förskolans läslyft fr.o.m. i höst. NCS har fått i uppdrag att utbilda nyckelpersoner för förskolan (läs- och skrivutvecklare) vilka ska vara förskollärare i grunden. Det känns riktigt klokt tycker jag. Det är viktigt att förskolan också får möjlighet och stöd i att utveckla sitt språkutvecklande arbete. På det viset blir det en nödvändig röd tråd från förskolan upp genom skolåren.

Inga kommentarer: