onsdag 17 augusti 2011

Läsförståelsestrategier del1Nu är det augusti och nu återkommer jag. Ett nytt läsår och en ny läroplan. Härligt!

Lgr11 betonar vikten av att undervisa om strategier för att läsa, förstå vad man läser och för att skriva. Det är viktigt, tror jag, att fundera över sin egen läsning och läsförståelse för att bli duktig på att undervisa om den. Jag fick tips från kurskamrater från Varberg om en text som väl illustrerar hur man förstår och skaffar sig föreställningar om det man läser. Vilka föreställningar och vilken förståelse får ni av följande avsnitt som är taget från första sidan i romanen Spill av Sigrid Combüchen och vad i texten leder er till dessa föreställningar?:

FÖRSTA BREVET

Bästa Sigrid Combüchen,
                                      vi är inte bekanta. Jag skriver med anledning av ett kort.
För någon månad sedan kom det en släkting från Sverige och hälsade på. Hon hade
med sig Er roman åt mig. Jag tycker om att läsa.
   Boken är trevlig, även om den ibland kan verka otillgänglig med avsikt. Jag läser
mest biografier. När man blir gammal tappar man lusten för påhittade intriger. De
verkar så sökta jämfört med det som hänt. Men omslagsbilden tyckte jag om. Den
är efter en tavla av Gösta Adrian-Nilsson och föreställer Lund där jag ät född och
uppvuxen. Jag träffade GAN ett par gånger och visste inte att han var den han var.
En väninna till mig ägde en teckningsbok som han gjort åt henne. Så gammal är jag. Så här tänkte jag:

FÖRSTA BREVET

Bästa Sigrid Combüchen,
                                      vi är inte bekanta. Jag skriver med anledning av ett kort.
För någon månad sedan kom det en släkting från Sverige och hälsade på. Hon hade
med sig Er roman åt mig. Jag tycker om att läsa.
   Boken är trevlig, även om den ibland kan verka otillgänglig med avsikt. Jag läser
mest biografier. När man blir gammal tappar man lusten för påhittade intriger. De
verkar så sökta jämfört med det som hänt. Men omslagsbilden tyckte jag om. Den
är efter en tavla av Gösta Adrian-Nilsson och föreställer Lund där jag ät född och
uppvuxen. Jag träffade GAN ett par gånger och visste inte att han var den han var.
En väninna till mig ägde en teckningsbok som han gjort åt henne. Så gammal är jag

  • Första – tyder på att det blir fler brev, kanske en korrespondens.
  • Bästa – så här skriver inte ett barn eller ungdom, det måste vara en äldre människa, det verkar formellt som om de inte känner varandra
  • Sigrid Combüchen – Sigrid är författare, kanske har brevskrivaren läst hennes bok
  • En släkting från Sverige – aha, brevskrivaren bor inte i Sverige längre men har förmodligen bott här eftersom personen skriver på svenska.
  • Er – signalerar att brevskrivaren är äldre men också belevad och välformulerad.
  • Roman – jag får ytterligare ledtråd till min föreställning om att det är författarens roman som är anledningen till brevet.
  • När man blir gammal – bekräftelse till min känsla av att personen är äldre.
  • Väninna – ordet ger mig en bild/föreställning av att brevskrivaren är en kvinna
  • Gösta Adrian-Nilsson (GAN) – Eftersom jag har råkat ha med GANs konstverk i bildundervisningen så vet jag att han är av de första svenska modernisterna och verkade i Sverige i början av 1900-talet, alltså är förmodligen brevskrivaren född i början av 1900-talet. Kunskapen om GAN ger mig en djupare dimension och nyfikenhet på texten.
  • Visste inte att han var den han var – mellan raderna förstår jag att han var något speciellt och med min förkunskap om honom så konstaterar jag att det stämmer.

Så här håller man på att bygga föreställningsvärldar (Judith Langer) hela tiden medan man läser. Man har förkunskaper, man gör kopplingar till sig själv, till omvärlden och till andra texter. Man får nya ledtrådar som gör att man omvärderar, utmanas och bygger nya föreställningsvärldar.

I nästa blogginlägg kommer jag att berätta mer om de olika läsförståelsestrategierna.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant! Nu ska jag fundera lite över min egen läsning!

Parkanna sa...

Åh, vad bra med tydliga exempel. Man fattar liksom bättre. Tack! Ser fram emot fortsättningen.

Anonym sa...

Ja nu blir man sugen på att väcka läslusten till liv i alla de små eleverna!