måndag 5 december 2011

Sokratiska samtal

Åter till Ann Ann S Philgren (med tanke på mitt förra inlägg). Hon disputerade 2008 med avhandlingen "Socrates in the classroom: Rationales and effects of philosophizing with children". Boken som hon skrivit utifrån avhandlingen heter  Sokratiska samtal i klassrumsmiljö - en väg till dialog och stärkt demokrati. I sin forskning har hon som de flesta andra forskare konstaterat att vi lärare har väldigt svårt att komma ifrån vårt sätt att styra dialogen i klassrummet. Det gör att det flerstämmiga klassrummet tyvärr lyser med sin frånvaro på många håll i den svenska skolan.

Det sokratiska samtalet i klassrummet innebär att man arbetar med en öppen dialog som utvecklar elevernas tänkande. Det uppmuntrar också andra egenskaper som framhålls i Lgr11 så som att kunna fatta beslut, lösa problem, samarbete och att tänka kritiskt. "Tanken är att elever som lär sig det här arbetssättet ska använda det i sitt eget tänkande, med andra ord ska eleven försöka tänka sig alla de röster som belyser ett problem från olika håll, och därigenom hitta ett logiskt resonemang i sin individuella problemlösning. Om du är en lärare som redan funderar på hur du ska få fler elever att våga prata i klassrummet, hur man kan ge utrymme åt olika idéer eller hur samarbetet och elevernas tänkande kan utvecklas – då tror jag att du kan få påtaglig hjälp av den här avhandlingen” säger Ann Philgren själv i en intervju på skolporten. Följ länken för att läsa intervjun och avhandlingen:

Mycket av idéerna med det Sokratiska samtalet stämmer helt överens med de samtal utifrån gemensamma textupplevelser som jag vet pågår ute i skolorna. När man läser en text på, mellan och bortom raderna måste läraren inbjuda till eftertänksamma samtal runt texten och framförallt runt det som finns mellan och bortom raderna.

En bra ingång till sådana samtal är ”undrar vad jag ska få tänka för nytt i dag” vilket ni känner igen från andra språkforskare som Judith Langer t.ex. De här samtalen måste också tränas. Här finns givna regler och avgränsningar. Samtalen har även en överspridningseffekt till andra situationer där man behöver samtala, diskutera, lösa problem, lyssna och tänka kritiskt

Några förenklade regler för ett Sokratiskt samtal är:
  • Ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog
  • Flera möjliga svar
  • Lyssna
  • Var beredd att ompröva och kanske ändra din åsikt

Man behöver inte komma fram till en konsensus i gruppen. Det här sättet att samtala på ger förutom kunskaper i ämnet en social kompetens, självkännedom, självkänsla och personlig utveckling, det är språkutvecklande tränar förmågan att tänka kritiskt, analyserande och logiskt.

Vad man behöver leta efter är samtalsunderlag som väcker tankar. Ett sådant samtalsunderlag kan vara sekvensen ur Madicken där Alva får följa med på höstbalen tillsammans med Madickens föräldrar. Där blir hon utfryst av herrskapsfolken men träffar sedan sotaren som dansar med henne. Var det rätt eller fel av Madickens mamma att ta med Alva på balen trots att hon inte var bjuden? Den här sekvensen kan skapa mycket intressanta samtal.

Läs också vad som finns att läsa på skolverkets hemsida om Sokratiska samtal:

Har ni någon erfarenhet av Sokratiska samtal? Dela gärna med er av dem i så fall.
"Ett liv utan undersökning och självprövning är icke värt att leva för en människa"
Sokrates försvarstal av Platon

1 kommentar:

Anonym sa...

http://www.dansiskolan.se/
/Hanna