söndag 30 september 2012

litteraturutredning

Ingen lär ha undgått att Litteraturutredningen har lagt fram sitt slutbetänkande. Det var en strategiskt bra idé att göra det i denna bokmässetid. Den har fått mycket och välförtjänt uppmärksamhet. I pressmeddelandet säger utredningens ordförande, Tomas Lidman, att ”litteraturutredningens analys framför allt visar att det behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra ungas läsförståelse och öka lusten att läsa”. Det här känner vi igen.

Det verkar som om det politiska intresset är stort för rapporten. Konstigt vore väl annat. Här har vi väl själva kärnan om Sverige ska klara sig i framtiden som kunskapsnation. Man kan satsa hur mycket pengar som helst på matte och naturorienterande ämnen men om eleverna och senare studenterna inte klarar att läsa längre texter och inte förstår vad de läser då är pengarna kastade i sjön. Allas tillgång till språket är ju en av hörnstenarna i en demokrati. Det ger oss också självförtroende, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor.

Johan Unenge, som dyker upp då och då i mina inlägg, säger i en intervju i GP den 30 september:
-         Skönlitteratur är en enkel väg till att bli bättre i alla ämnen och att bli en reflekterande människa, dessutom är det underhållning. Det är förvånande att man inte tar chansen att lära ut grejerna i form av underhållning utan tragglar på med sina SO-böcker när allt finns dramatiserat och klart

Det finns många goda idéer om hur vi ska förändra den nedåtgående trenden vad det gäller barns och ungas läsning. Men det återkommer jag till i nästa inlägg.

 

Sammanfattning av utredningen

I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i dag och viktigare utvecklingstendenser. Utredningen sammanfattar med att litteraturens ställning på många sätt är god i dagens Sverige. Befolkningens läsvanor ligger tämligen stabilt på en hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet språkområde stora exportframgångar på litteraturområdet. Däremot kan litteraturens ställning försämras framöver på grund av de unga generationernas läsfärdighet och läsvanor som det finns tydliga belägg för att de har försämrats. Utredningen föreslår bland annat att ett läslyft för Sverige initieras utifrån konkreta målsättningar om vilka förändringar som ska ha åstadkommits till 2018.

Vill ni läsa utredningen kan ni följa länken eller googla på egen hand förstås.

Inga kommentarer: