söndag 20 januari 2013

Läser lärare barn- och ungdomsböcker?

En härlig och på många sätt läsvärd blogg för oss som gillar litteratur är bloggen ”bokhora” där vi kan läsa intressanta inlägg , recensioner, intervjuer och mycket annat runt böcker. Som de fyra bloggarna själva skriver så är det en plats för litteraturdiskussion och ”boknörderi”.

I ett inlägg från 2012 läste jag häromdagen att ”lärare borde läsa minst fem nya böcker per år” Barn och ungdomsböcker alltså. Johanna Lindbäck som är inläggets författare hade då reagerat på topplistor över barn- och ungdomsböcker sammansatta av lärare och där de tio topptitlarna var skrivna mellan 70- och 90talet. Hon frågar sig då om lärare rankar sina egna ungdomsfavoriter och om de inte läst böcker som getts ut under senare år. Eller är barn-och ungdomslitteraturen som ges ut nu så mycket sämre?

Nej, det måste vi vara överens om, att det fortfarande ges ut fantastisk litteratur för barn och ungdom. Men läser vi dem? Förslaget, som borde vara ett krav tänker jag, att varje svensklärare bör hålla sig uppdaterad med nyutgivna böcker borde kännas själklart för att kunna lotsa eleverna i en språkimpregnerande undervisning.

Läs och dela med er av era läsupplevelse till andra lärare och gå på bibliotekets bokpresentation av nyutgivna barn-och ungdomsböcker tisdagen den 26 februari kl 15.30.

Läs Johanna Lindbäcks inlägg i sin helhet på:

Inga kommentarer: