söndag 2 mars 2014

Sammanfattning / syntes


 
Som nyårsgåva fick alla elever i år f-5 varsin bok. Detta skedde första dagen på vårterminen. Glädjen var stor och suget efter att få börja läsa i boken var ännu större. Vi startade direkt i min klass. Jag läste högt och eleverna var aktiva lyssnare genom att ha små postit-lappar till hands vilka de satte i boken med en kommentar där de reagerade på något eller använde någon av lässtrategierna inre bild, koppling, förutsägelser, oklarheter som behöver redas ut och ställa frågor till texten.

            


Boken vi läste i klass 4-5 var Alex Dogboy av Monica Zak. Den handlar om en pojke i Honduras som lever ett hårt liv som gatubarn efter att ha övergivits av sina föräldrar. Det är en skönlitterär text med en handling ”från övriga världen”, en text i ”form av skönlitteratur…som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor”. Genom texten fick också mina elever fundera över sin egen livssituation, ”den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Lgr 11 sid 222-225).

 
Vi har läst ur boken varje dag och varje gång har den gett oss stunder av samtal och diskussioner som har lett till en kunskap som hade varit svår att nå upp till på annat sätt än genom denna gemensamma skönlitterära läsningen. Språkliga kunskaper, omvärldskunskaper, empati för och inlevelseförmåga i hur andra barn i världen kan leva sina liv. I samtalen fick barnen också formulera sig runt de läsförståelsestrategier de använder för att förstå texten. Hela läsåret har vi  tränat på de olika strategierna och under den här läsningen fick de berätta eller skriva om de strategier som har hjälpt dem att förstå den här bokens text.
 
Inför varje nytt lästillfälle gjorde vi en sammanfattning av det vi dittills hade läst. Så småningom uppmanades de att väva in egna slutsatser och sådant de läst mellan raderna. Att sammanfatta är ju också en läsförståelsestrategi. Att göra en syntes är i de här sammanhangen att sammanfatta på en högre nivå. En sammanfattning kan vara ganska mekanisk där man kronologiskt räknar upp delarna men en syntes är mer ett skapande av en helhet som kräver ett kreativt tänkande där man väver ihop fakta med sina egna föreställningar (tänk Langer) och erfarenheter. Syntesen är ett resultat av andra läsförståelsestrategier kan man säga. Den sker både under läsningen och efter läsningen om man är en tränad läsare. Som sådan reviderar man syntesen under läsningens gång, ny information läggs till den föreställningsvärld som byggs.

Att syntetisera är nog den svåraste strategin, både att lära ut, träna på och för eleverna att göra. Men på något sätt så är den kvittot på en läsares läsförståelse. Om man har haft många samtal där lärare och elever har tänkt högt så hjälper man varandra med att komma till någon slags syntes. Samtalen är helt klart det bästa sättet att få komma in mot barnens tankeprocesser. Det ger också ett tillfälle att bedöma deras förståelse och var de bifinner sig i utvecklingen av sin läsförståelse. Att göra en syntes är inte en strategi som bara de äldre barnen ska ägna sig åt. Syntes gör små bilderboksläsande barn också.

När mina elever skrev en syntetiserande sammanfattning av Alex Dogboy så utgick vi från en berättelsekarta som en slags ram för sammanfattningen. Utifrån den skrev de och försökte väva in sina egna inferenser och föreställningar om Alex, hans liv, hans vägval och känslor. Som med alla lässtrategier så förstår eleverna bättre hur det går till om man först modellerar. Jag har sagt det förr, jag säger det igen –använd bilderböcker då.

I kapitel 9 i Tankens mosaik (Keene&Zimmerman) och på sid 34 + kap 7 i Mellan raderna (Stensson) kan ni fördjupa er kunskap om sammanfattningar och synteser.
Vad det gäller boken Alex Dogboy så har barnen uttryckt att det nog är den bästa boken de har läst. Jag har hört det förut om andra böcker vi har läst tillsammans. Det är nog just det att läsningen blir en gemensam upplevelse som gör böckerna så bra och läsningen så berikande. Nu är Alex Dogboy klar och barnen får ta med boken hem. Med alla kommentarer och tankar på små lappar i boken.

Inga kommentarer: