söndag 21 september 2014

Varifrån ska orden komma?


Från och med i höst så stämmer rubriken ”Essunga läser” ännu bättre med vad som händer i kommunen, för nu är även förskolan med i satsningen. Det känns väldigt roligt och bra.

Förskolan liksom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Vi vet hur mycket den socioekonomiska miljön betyder för den språkliga utvecklingen under barnens uppväxt. En studie visar att barn från högutbildade familjer hade exponerats för över 30 miljoner ord vid tre års ålder. I de mindre gynnsamma språkmiljöerna hade barnen exponerats endast för 10 miljoner ord. 

En annan studie, en klassisk etnografisk studie om uppväxtmiljöns betydelse för språkutveckling, visar vilken stor betydelse de vuxnas sätt att prata och läsa har för barn. Vuxna från samhället med låg socioekonomisk status läste inte själva och samtalade endast sig emellan och tolkade eller förklarade inte för barnen. De läste sällan eller aldrig för sina barn. Vuxna från medelklassområdet  läste själva ibland. De läste för sina barn men uppmuntrade inte barnen att reflektera utan i stället svara på direkta frågor. Syftet med läsningen var att barnen skulle klara av skolan. De högutbildade föräldrarna läste ofta själva och de läste ofta för barnen. De ställde frågor och uppmuntrade barnen att reflektera och de lyssnade på och frågade efter barnens åsikter.

Barnen från de högutbildade familjerna klarade sig bättre i skolstarten, under hela skoltiden och gick ofta vidare till högre utbildningar. Som tur är finns ju undantagen, barn från låg socioekonomisk status som utvecklar en hög språklig och skriftspråklig kompetens. Ofta har det då funnits en god förebild utanför hemmet t.ex. en medveten pedagog i förskolan.

Man kan klara sig igenom en vanlig dag med ett vardagsordförråd på ca 3000 ord. Samtidigt vet vi att en sexåring behöver minst 6000 ord med sig när han eller hon börjar förskoleklass för att klara det krav som skolan ställer på språket. Vardagspråket räcker alltså inte, det är inte tillräckligt rikt och varierat! Varifrån ska då alla ord komma?

Vad säger forskningen? Jo, förutom pedagogernas utvecklade språk, språklekarna och miljöns betydelse med rik tillgång på böcker, papper och pennor, pekar den på samtalet och dialogen genom bilderboken. Vi vet att ordförrådet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom skolan. Vi vet att ett barn ska utveckla sin kognitiva och kommunikativa förmåga. Vi vet att barn ska utveckla sin förståelse för sig själva, andra och sin omvärld.  Flera studier visar på sambandet mellan att utveckla dessa förmågor och det dialogiska boksamtalet där fokus finns på reflektionen och de öppna frågorna.

Den goda högläsaren utmärks av att han eller hon:

  Bygger upp en förförståelse (Förutsäga)

  Knyter ihop textens innehåll med barnets erfarenheter (Kopplingar)

  Låter barnet ställa frågor (Ställa frågor till texten, reda ut oklarheter)

  Sammanfattar texten själv eller tillsammans med barnet (Sammanfatta)

  Ställer frågor om texten som kräver eftertanke så att barnet både kan använda sin bakgrundskunskap och den nya informationen från texten (Syntes)

Inom parentesen står strategierna som vi använder i skolan vilka barnen så småningom själva ska använda när de läser men som de alltså redan i förskolan kan börja att utveckla muntligt med pedagogens stöd.

Alla barn i kommunens förskolor får nu i dagarna en bilderbok som man kommer att  läsa och samtala dialogiskt om. God natt alla djur heter den ( av Lena Arro) . Jag har högläst den för mitt tvååriga barnbarn och det blev en succé. Det dröjde inte många sidor förrän han gjorde egna förutsägelser genom att krafsa på bokens sida och låta som det djuret han gissade skulle komma in i tältet på nästa uppslag (läs boken så förstår ni). Han och jag knöt ihop hans erfarenheter av att sova med mjukdjur i sängen och att vara i en koja (tält) med att tältet fylldes med fler och fler djur som inte ville sova ensamma ute i mörkret. När jag undrade om och hur alla djur skulle få plats så hävdade han varje gång med sitt ”ja-a” att ingen skulle lämnas utanför här inte.
 
Lycka till med boken alla i förskolan!
 
 
Vill någon läsa mer om studierna och forskningen som jag beskrivit så finns de att ta del av i boken Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund.
 

1 kommentar:

Sofia sa...

Jag vill bara säga att det känns så orättvist att pengar, alltså föräldrarnas inkomst, ska ha så stor inverkan på barnens kunskapsutveckling.