lördag 12 mars 2016

Skolinspektionen


För någon vecka sedan deltog jag, vid min dator, i Skolinspektionens webinarium om Läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska och svenska som andraspråk. Skolinspektionen har granskat skolors arbete med att utveckla denna i årskurs 4-6. Det var 34 olika skolor från Pajala i norr till Malmö i söder som ingick i granskningen.

Resultatet är både glädjande och nedslående. Glädjande eftersom man märker en något mer framskjutande position vad det gäller arbetet med läs- och skrivstrategier. Många läromedel har ju numera en inriktning mot detta strategiarbete och många lärare låter också eleverna möta olika typer av texter och strategier för att klara av att förstå dessa enligt granskningen. Däremot varierar kvaliteten på det aktiva lärarstödet i undervisningen mellan olika skolor och även mellan olika lärare på samma skola. Det är den nedslående delen i resultatet. För mig är det märkligt att det fortfarande finns lärare som inte har tillägnat sig de senaste årens läsforskning och uppenbarligen inte heller har klart för sig vilka kraven är i Lgr11.

Att det aktiva lärarstödet brister ser Skolinspektionen som anmärkningsvärt och allvarligt. Man ser olika utvecklingsområden där elever måste ges möjlighet att förstå vad de ska lära sig och varför. Här menar Skolinspektionen att det är för stort fokus på görandet utan att ställa upp mål.

Ett andra utvecklingsområde är lärares vägledning eller modellering samt att ge eleverna möjlighet att samtala om texter, både egna och andras och därmed också utveckla sin förmåga att tänka, kommunicera och lära. På webinariet antyddes att många lärare låter eleverna ägna för mycket tid åt egen läsning utan att få möjlighet att samtala om det lästa. Här tänker jag att gemensamma läsupplevelser är oslagbara på alla sätt. Högläs, högläs och högläs ännu mer och samtala, utmana och reflektera tillsammans.

Ett tredje område att utveckla är enligt Skolinspektionen lärares och rektorers arbete med att följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas.

Vill ni läsa rapporten i sin helhet når ni den genom Skolinspektionens sammanfattning av rapporten. Här kan man också läsa fler råd.

 

 

1 kommentar:

Sofia sa...

Jag håller med dig om att det är märkligt att inte alla lärare har koll på läskraven i Lgr 11. Hoppas det blir ändring på det under lå 16/17.

/Sofia