söndag 3 april 2011

Läsklubbar

Att läsa och uppleva text tillsammans är ett fantastiskt verktyg för ökad läsförståelse. Eleverna gillar det och är läsaktiva på ett helt annat sätt än vid tystläsning förstås. Här läser de Blåbärshäxan av Annika Holm som kanske är en väl enkel bok för dessa fyrfemmor men som fungerade bra för att träna in strukturen på arbetet i en läsklubb eller läsgrupp. Eleverna tyckte själva att det gav dem mycket att läsa och prata om samma text. De tyckte sig förstå den mycket bättre när de fick diskutera och delge varandra funderingar och tankar. Det är bara en av flera goda effekter med en gemensam läsupplevelse.

Se möjligheten i att använda de klassuppsättningar som finns inköpta. Nu finns också Tusen gånger starkare för 6-9skolan. Alla finns samlade på skolkontoret. 

2 kommentarer:

lisbeth widarson sa...

På den här bloggen kan man lätt fastna!

Rick sa...

Vad trevligt med en läsklubb i skolan, verkligen lärorikt att få höra hur andra tolkar samma text som man själv läser.