söndag 3 april 2011

Barnens datorvanor leder till försämrad läsförmågaMonica Rosén är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och presenterade nyss sin slutrapport från ett projekt där hon studerade förändringar i läskompetensen mellan 1970 och 2001. Hon kan i och med den visa att datoriseringen av hemmen har en direkt negativ inverkan på 9- och 10-åringars läskunnighet.

-Ett av våra mer slående resultat är just att datorerna medverkar till att ändra våra barns vanor på ett sådant sätt att de inte utvecklar sitt läsande i samma utsträckning som tidigare. Genom jämförelser av länder kan vi se att med ökad datoranvändning på fritiden så sjunker läsprestationerna, säger hon.

Resultaten visar på ett starkt negativt samband mellan förändringar i datoranvändning och förändringar i läsprestationer. Det visar också att det är komplicerat att mäta och jämföra läskompetensen över tid, och att man inte ska vara så snabb med att lägga hela förklaringen till nedgången i läsning till brister i undervisningen.
-Tvärtom, datoranvändningens negativa inverkan på läsningen visar med all tydlighet att fritiden är väl så viktig vad det gäller läsningen, säger hon.

Dessutom fanns det ett negativt samband mellan ett ökat datoranvändande hemma med frekvensen nöjesläsning och med frekvensen bibliotekslån av böcker på fritiden. Förändrade läsvanor på fritiden är alltså en förklaring bakom nedgången i läskompetens under 1990-talet. Samma datorisering har också påverkat vuxnas läsande – också bland vuxna har läsandet på papper minskat, och i många hem blir det allt mer ovanligt att se någon som faktiskt sitter och läser.

Läs hela pressmeddelandet på www.forskning.se (välj För dig i skolan). Från sidan kan ni också länka er vidare för att läsa hela rapporten.

1 kommentar:

Sofia sa...

Jag tänker också på att allt fler både barn och vuxna tittar på TV mer nu än tidigare. Det borde också inverka negativt på läsinlärning bland barn tror jag.