måndag 12 september 2011

Svenskämnets viktigaste uppdrag

Att språkutveckling pågår och fortsätter att pågå hos våra elever och i våra klassrum, det är en självklarhet. Kan språkutveckling pågå mer eller mindre? Ja, säkert. Lgr11 påminner oss om att språket är ett redskap för att tänka, kommunicera och lära, det ger människan möjligheter att synliggöra och utveckla sina tankar. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Här har svenskämnet ett av sina viktigaste uppdrag, att ge eleverna möjlighet att utveckla relationer till sin omvärld. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Det är stora ord. Och i detta arbete så ges litteraturen en särställning. Det här med läsning och litteratur är alltså så mycket mer än att avkoda rätt och ta sig igenom en text.

Så här beskrev J.M.G. Le Clézio språket i sin Nobelföreläsning 2008:
 "Språket är mänsklighetens mest fantastiska uppfinning, som föregår allt och skänker allt sin beskärda del. Utan språk ingen vetenskap, ingen teknik, inga lagar, ingen konst, ingen kärlek."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har kommit att förstå vilket maktredskap språket kan vara många gånger. Tänk om våra elever skulle inse det. Tror du att det skulle kunna bli en sporre för dem för att framförallt vilja vårda sitt språk?

Att kunna anpassa sitt språk efter olika situationer och miljöer gör att man kan komma långt.

Lena sa...

Det tror jag. Om det blir uppenbart för dem. Vi får hjälpa till att sätta fokus på det med goda exempel.