söndag 8 april 2012

Läsambassadör Johan UnengeJohan Unenge, författare till bl.a. böckerna om Eva&Adam, är mitt i sitt tvååriga regeringsuppdrag som läsambassadör. Under våren har Lärarnas tidning skrivit en artikel om hans uppdrag liksom litteraturmagazinet.se där han själv skrivit en krönika om att barns läsning är lika viktig som idrottsträning. Han konstaterar där att idrottsrörelsen har lyckats väldigt bra med att få ut sitt budskap om vikten av att röra på sig men ser inte samma resultat hos läsrörelsen. Han ser samma skillnad i föräldrars inställning till idrottsträning kontra lästräning. Inom idrottsträningen gäller disciplin och karaktär och inställningen att träning ger färdighet, det vet alla föräldrar. ”Det där tragglandet. Om det så är hundratals varv runt på en hästrygg eller zickzackandet mellan ett oändligt antal koner. Till och med skoltrötta skejtare gör sin invecklade flippar tills de sitter. En tränare vet vad som krävs”.

Johan Unenge frågar sig hur vi föräldrar gör med barnens läsning. Tyvärr märks inte samma självklara koppling mellan tragglandet och läsningen. Många föräldrar litar på barnens egen förmåga när de väl börjat knäcka koden och att skolan fixar resten. Men det finns ju de barn som lästränar genom att läsa och läsa, på egen hand. Då uppstår den där klyftan, menar han. En klyfta mellan de som läser på sin fritid och de som endast läser på svensklektionerna.

Vad gör man åt problemet då? Eftersom språk är makt och att den som kan uttrycka sig får inflytande så uppmanar han föräldrar att inte lita på att skolan gör jobbet. ”Det är dags för alla föräldrar att stretcha och gå in och röra runt i barnens bokhyllor”

Läs krönikan i sin helhet här:

Där kan ni också läsa ett inlägg av Sonja Abrahamsson om hur hon menar att man kan döda läslusten för ett barn i ettan för många år framåt. Tänkvärt!

Inga kommentarer: