måndag 23 april 2012

Språkdag


Den 18 april gav RUC (Regionalt utvecklingscentrum) i Göteborg en Språkdag för alla intresserade lärare i regionen. Det projekt som Skolverket har initierat med namnet Vilka elever kommer till vår skola? och som Essunga kommun har varit en del av fick vi möjlighet att redovisa för andra lärare från regionens kommuner. Vi, är i det här fallet två lärare från lärargruppen som ingått i projektet i vår kommun, Emma och Carin, och jag som har handlett gruppen.

Vi var också åhörare på två andra intressanta föredrag. Det ena handlade om strukturerad undervisning i berättande och skrivande för år F-6 i Tanums kommun och det andra föredraget handlade om ett fyraårigt läsutvecklingsprojekt i åldrarna 6-9 i Kungsbacka. De hade ett samarbete med Borås högskola och arbetet fokuserade på samtalet. Det arbete som bedrevs i Kungsbacka kändes som ett syskonprojekt till vårt eget utvecklingsarbete runt läsförståelsestrategier. I allt läsförståelsearbete är ju samtalet A och O.

Vårt föredrag fick mycket positiv respons och extra stolar fick ställas in i föreläsningssalen för att alla åhörare skulle få plats. Detta gav verkligen ny energi att vilja fortsätta med utvecklingsarbetet men också med det som står närmast i tid – att redovisa vårt arbete på Skolverkets konferens i Stockholm på fredag. Här i kommunen kommer vi att redovisa den 29 maj och hoppas då att det ger de tänkta ringarna på vattnet så att fler lärargrupper kommer i gång med ett utvecklingsarbete  runt läsförståelsestrategier till hösten.

Varför intresset var så stort kan man spekulera i men jag tror att en orsak var att Lgr11 så tydligt framhåller lässtrategier som ett nödvändigt verktyg för barnens läsutveckling i alla åldrar. Detta kan vi inte bortse från utan vi måste i stället utveckla vår egen undervisning runt detta.

På förmiddagen föreläste bl.a. Susanne Staf runt den lic-avhandling hon nyss lagt fram. Den heter Att lära historia på mellanstadiet. Undervisningsresurser och elevetxter i ett medeltidstema. Det som gav mig mycket tankar var hennes funderingar runt uppmaningen vi ofta ger våra elever ”berätta med egna ord”. För det första vad menas med ”egna ord”? Hon funderade över om avskrift verkligen är så farligt eftersom det senare under elevernas skoltid krävs texter på mer faktabas och då räcker det inte med en empatiskt berättande text. I sådana texter hoppar eleverna över viktiga ämnesspecifika ord och begrepp. Dessa ord och begrepp ska eleverna kunna använda vilket är ett tydligt läroplanskrav.

Vill ni läsa avhandlingen i sin helhet kan ni hitta den här:

3 kommentarer:

Fru A sa...

Som vanligt ett intressant inlägg. Men varför så blygsam rubrik? "Succeföredrag" hade passat bättre, eller varför inte "Knökafullt på föredrag"?

Fick verkligen en tankeställare kring "skriva med egna ord". Det kläcker man ju ur sig nu och då. En elev frågade mig vad man kunde skriva i stället för monopol. Helt inställd på att man inte får "skriva av". Hm...tål att tänka på.

Frida sa...

Vad roligt att det gick så bra för er! Grattis!!

Anonym sa...

Lisbeth säger...det var härligt ni fick inspirera fler! Själv tycker jag att efter Tankens mosaik och Monica Reichenbergs Lässtrategier har der blivit mycket roligare och lättare att inspirera elevernas "läsande" och även min högläsning i klassen.