måndag 7 maj 2012

Erfarenhetsutbyte


Den 27 april var det då dags att redovisa vad vårt projekt ”Vilka elever kommer till vår skola” har inneburit. Detta gjorde vi för och tillsammans med övriga deltagande kommuner runt om i Sverige på Skolverkets träff för erfarenhetsutbyte i Stockholm.
Dagen inleddes med att sju skolor från Östersunds kommun berättade om sitt gemensamma arbete runt literacy. De hade hittat modeller för att hamna i elevernas egna textvärldar på ett intressant sätt. En frågeställning skolorna hade som ledmotiv var Günter Kress frågor utifrån ett läs- och skrivperspektiv: Var befinner sig våra elever? Är vi där? Om inte, varför? Vad hindrar oss?

Det var verkligen inspirerande att få ta del av andra skolors utvecklingsarbete inom läs- skriv- och språkområdet. Tänk vad mycket fantastiskt utvecklingsarbete det pågår runt om i landet. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att lyssna till alla dessa  40 kommuners redovisningar, man fick göra sina val, så sex stycken hann jag att ta del av vilka alla var inriktade på de äldre åldrarna i grundskolan.  En av skolorna var Kristinebergsskolan i Åmål som hade arbetat med livsfrågor med niondeklasser utifrån boken Kort kjol (Christina Waldén) och sett att samtalet som arbetssätt gav eleverna en ökad förståelse av texten och även en ökad förmåga till kritisk granskning.
En annan redovisning gjordes av  St.Örjanskolorna i Stockholm vilka arbetade med elever som utvecklat strategier för att inte läsa och skriva över huvud taget. Många av dessa elevers hopp om att bli delaktiga i läsarnas klubb hade släckts under skolans gång. Det enda sättet att nå dessa, oftast pojkar, var genom högläsningen.

En tredje skola jag vill uppmärksamma var Gärdesskolan i Stockholm. Där har man uppmärksammat nödvändigheten att kunna skapa inre bilder för en god läsförståelse och arbetade därför med hur man kan känna igen liknelser och metaforer i en text. I det arbetet användes dikter av bl.a. Tranströmer.
Vi själva då? Jo då, vi gjorde en bra och lyckad redovisning som fick mycket god respons efteråt. Det svåra var att begränsa sig till tjugo minuter när vi själva är så engagerade och inspirerade i vårt utvecklingsarbete. Vi har ju så mycket som vi vill dela med oss av. Den 29 maj kommer vi att redovisa vårt projekt för Essunga kommuns lärarpersonal. Då har vi fått löfte om en hel timme. Skönt!

Gunilla Molloy var moderator i en av redovisningssalarna. Här är hon tillsammasn med Carin. Sanningen att säga så är Carin och jag stora fan av Gunilla.

Erica Jonvallen från Skolverket inledde dagen med att påpeka hur viktigt det är att projektet ger ringar på vattnet och får fortsätta trots att ett projekt brukar ha ett slut och pågå en begränsad tid.

De forskare som varit knutna till projektet och som har varit grupphandledarnas handledare avslutade dagen genom att sammanfatta arbetet som ett mycket givande och lärorikt projekt även för dem. Forskarna var Carina Fast, Gunilla Molloy, Viktoria Bengtsdotter Katz, Birgitta Brorsson och Ingrid Mossberg Schüllerqvist.

1 kommentar:

Carin sa...

Åh, vad kul vi hade. Gunilla var ju helt underbar!

Tänk om vi kunde få henne till Essunga kommun..!?

Vi ses snart. Då gör vi succé i aulan ;)