söndag 9 juni 2013

Pojkars läsning


Terminen närmar sig sitt slut och sommarlovet står för dörren. I vår kommun satsar vi vidare på att utveckla vår kunskap om barn och ungas läsning, läsförståelse och läslust och kanske även vår egen. Vi fortsätter också att driva det arbete som ska utveckla vår undervisning i läsförståelse.

Hur vi bedriver det språkutvecklande arbetet i klassrummet är en av de allra viktigaste punkterna som påverkar elevernas läsning men det finns andra områden, minst lika betydelsefulla, som också påverkar. En sådan är om ett barn har läsande förebilder eller inte. Om detta har det diskuterats en del och Litteraturmagazinet har fångat upp delar av den intressanta och tankeväckande diskussionen.

Här nedan är en kort artikel om problemet ur ett genusperspektiv.  Den debattartikel av Gunilla Molloy som satte fart på diskussionen kan ni läsa om ni klickar här. Just temat läsarförebilder kommer att vara en del av höstens läsfrämjande satsning i vår kommuns skolor. Bl.a kommer vi att ha ett föräldramöte med pappor som prioriterade gäster och med Johan Unenge som inspiratör. Det ser jag verkligen fram emot.


Det saknas en genusanalys av varför pojkar läser allt mindre

Det är samhällets syn på manligt och kvinnligt som gör att pojkarna väljer bort läsningen. Det skriver docenten Gunilla Molloy i en debattartikel i tidningen Dagens Nyheter.

Docenten Gunilla Molloy kritiserar den statliga Litteraturutredningen för dess analys om varför pojkar läser allt mindre. Hon skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter (8 april 2013) att det inte är skolans fel att pojkarnas läsförståelse minskar – utan hela samhällets.

Gunilla Molloy anser att det är fel att skylla många pojkars ointresse av att läsa på skolan. Frågan borde i stället analyseras ur ett samhällsperspektiv där en genusanalys borde vara det centrala.

Hon påpekar att en viktig faktor till pojkars minskade läsförståelse helt enkelt är att det anses omanligt att läsa skönlitteratur i vårt samhälle – och om inte män läser böcker kommer inte deras söner att göra det heller.

Gunilla Molloy skriver:

"I klassrummets genusimpregnerade kontext kan vi hela tiden se hur handlingar laddas med genusbärande markörer; att sitta bredvid en flicka (feminint), att läsa skönlitteratur (feminint), att samtala om skönlitteratur (feminint) att skriva om skönlitteratur (feminint), att ta avstånd från det feminina (manligt)."

Hon tycker att Litteraturutredningen, och andra som pratar om hur pojkar ska förmås att läsa, borde ändra perspektiv och i fortsättningen diskutera pojkars läsmotstånd utifrån ett samhällsperspektiv.

"Då kan vi konstatera att många män, i sin gestaltning av manlighet, bland annat gör det genom att inte läsa skönlitteratur."

Att inte läsa böcker gör i förlängningen att pojkar och män blir "förlorare i det moderna kunskapssamhället" eftersom läsning av skönlitteratur påverkar vår förmåga att förstå andra människor, menar debattöre
Skriven av Hanna Modigh Glansholm, chefredaktör på Litteraturmagazinet
Och här en passande bild som Rigmor har skickat mig, också den hämtad från Litteraturmagazinet
 
 
 
 

Inga kommentarer: