söndag 1 december 2013

Biblioterapi, bildning och tänkande

Visst ger läsning bildning. En krönika i Dagens Industri, tar upp frågan genom att krönikören citerar en tweet från twitter:

I Paris drar man lott om vem som ska träffa svenska affärsmän. ´Ingen vill eftersom de bara kan prata pengar. Möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett konst, ingen har någon religion´.”

På högskolan I Jönköping har man försökt att ändra på detta. En av lärarna, Leif Alsheimer, har försökt att råda bot på juridikstudenternas bildningsbrist genom att de i sin affärsjuridikutbildning också fick läsa viktig och relevant skönlitteratur, närmare bestämt 120 böcker! Bildning är, menade Leif Alsheimer, själva grunden för självständigt tänkande och nödvändigt för en demokratisk samhällsordning.

Petter, hip-hopartisten, menar även han att det är genom läsningen man lär sig att tänka. Det är ju viktigt för alla antingen man är svensk eller fransk affärsman eller 12-årig pojke eller flicka, oavsett från vilken samhällsklass man kommer. Petter tillsammans med vår nya läsambassadör Johanna Lindbäck deltog i tv-programmet Go´kväll  den 28/11. I programmet diskuterar man läsningens nedgång i Sverige och framförallt pojkars brist på läslust.

Johan Croneman, film- och tv-kritiker, som i en krönika i ICA-kuriren den 17/9, skriver att han mer har börjat tro på  ”seriösa utbrott” än allt prat och klagan över hur illa ställt det är med kulturen , litteraturen och läsningen  i vårt land. Croneman har inte gett upp hoppet om att pojkarna ska hitta till litteraturen men tror inte längre på den seriösa diskussionen om saken och ger i stället exempel på det seriösa utbrott han var med om mitt över ett grekiskt middagsbord i somras:
”Jamen skit i att läsa då, ungjävlar. Varsågoda, förbli illiterata och okunniga och helt jävla dumma i huvudet, vem bryr sig”!!  
Visst skulle man vilja skrika ut detta när man t.ex. träffar en tonårspojke eller, gud förbjude, en pappa som stolt talar om att den enda bok han har läst är en Sune-bok i fyran.  

Förutom nyttan, att lära sig empati, acceptans och personlig utveckling finns det en annan anledning till varför man ska läsa menar Johanna Lindbäck. Det är pausen från sig själv. Man behöver få någon timme då och då när man kan tänka annat än sina vanliga tankar, menar hon.
Detta leder mina tankar till ytterligare en artikel jag läste. Den handlade om litteratur som medicin. Två forskare vid Göteborgs universitet har analyserat sjukskrivna personers erfarenheter av att läsa för att förbättra sin hälsa. Forskarnas slutsats är att en god bok kan påverka rehabiliterings-processen radikalt i positiv riktning. Med ”god” bok menar man inte en speciell genre utan berättelser som liknar sin egen upplevelse men det kan också vara s.k. chicklitt där man inte behöver reflektera så mycket eller annan litteratur som man själv vill läsa just då. Den här metoden kallas biblioterapi och det finns mycket att läsa om den på nätet om man är mer intresserad.

Som avslutning vill jag citera Johanna Lindbäck igen när hon fick frågan om vad man ska göra åt lässituationen. ”Man ska läsa tillsammans. Man måste få prata om det man läser, all läsning blir roligare då. Man kanske inte måste älska boken men det är alltid kul att få prata om en bok som andra har läst också. Man kan läsa vad som helst bara man läser samma bok, då kommer lässuget”.
Att läsa tillsammans är en av grundpelarna i vårt läsprojekt Essunga läser. I skolan gör vi det genom högläsning, klassuppsättningar av skönlitteratur och mycket textsamtal men alla kommuninvånare ges möjligheten till gemensamma läsupplevelser genom de  "bokcirkelkassar" som biblioteket har att låna ut fr.o.m. i höst.

Inga kommentarer: