söndag 22 februari 2015

Härifrån ska orden komma!Med det här blogginlägget vill jag knyta an till det jag skrev här på bloggen i september 2014 i blogginlägget ”Varifrån ska orden komma?” (skrolla till höger så hittar du inlägget). Forskningen är väldigt tydlig med att lyfta fram samtalet och dialogen genom bilderboken som en viktig faktor för barns språkutveckling och att pedagogen måste göra medvetna val av bilderböcker och med arbetet runt den.

Under hösten arbetade hela förskolan med boken God natt alla djur (Lena Arro). Utifrån den gjorde pedagogerna sina medvetna val för att stimulera barnens språkutveckling och inte minst lust för att läsa. Det blev en fantastisk läsfrämjande satsning. Barnen fick uppleva boken på många sätt, kreativiteten har varit stor på förskolorna. Här är några bilder på den:
 

Bubblan och Pärlan tillsammans med alla djuren som också ville sova i tältet
 
 
Förutom att utveckla ordförråd och de olika förmågorna som kommunikation, reflektion och kognition så är ju det här verkligen en plats för barnen att "utveckla sin förståelse för sig själva, andra och sin omvärld".
Förskolan -en läsfrämjande plats!
 
Bilden är tagen på en av förskolorna. Tyvärr ganska suddig. Här är textens punkter: 
  • Bygger upp en förförståelse (förutsäga)
  • Knyter ihop textens innehåll med barnets erfarenheter (kopplingar)
  • Låter barnet ställa frågor (ställa frågor till texten, reda ut oklarheter)
  • Sammanfattar texten själv eller tillsammans med barnet (sammanfatta)
  • Ställer frågor om texten som kräver eftertanke så att barnet både kan använda sin bakgrundskunskap och den nya informationen från texten (syntes)
  • Inre bilder


I satsningen "Förskolan läser" har det också byggts upp små kapprumsbibliotek där föräldrarna ska kunna låna med en bok hem och läsa för sina barn. Spontant och enkelt. Föräldrarna är ju de viktigaste förebilderna för barnen vad det gäller läsning. Under tiden som våra kapprumsbibliotek byggdes upp gjorde TV4 Halland ett reportage från en liknande satsning i Halland. Eftersom TV inte varit och filmat i Essunga (än) så får vi hålla till godo med ett intressant inslag från TV4 Halland om föräldrars reaktioner på idén med kapprumsbiblioteken.

Vi alla måste vara läsande förebilder för våra barn och elever men allra viktigast är ju barnens egna föräldrar. Som personal på förskolor och skolor kan vi uppmuntra föräldrar att :
·         Visa intresse för barnens läsning
·         Läs så att barnen ser
·         Prata positivt om läsning
·         Berätta om läsminnen
·         Högläs
·         Lyssna när barnen läser
·         Samtala om det lästa
·         Visa att läsning är viktigt i handling
·         Ställa varför- och hur-vet-du-det –frågor under läsningen
 
 
Lycka till med vårens arbete inom "Förskolan läser"!
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inga kommentarer: