torsdag 3 mars 2011

Vad är en bra text?Som lärare måste man resonera runt denna fråga. Svaret, menar Louis Bjar i boken Det hänger på språket, är alltid : Det beror på. Det finns dock några viktiga aspekter som måste uppfyllas som att texten ska vara läsbar, kommunicerbar och formulerad så att läsaren kan tolka det skrivna och utläsa textens budskap. Ett annat krav, menar Bjar, är att orden ska vara stavade så att läsaren förstår. Vad jag tycker är extra intressant det är att hon gör oss uppmärksamma på att grammatisk korrekthet och felfri stavning inte behöver vara ett absolut krav. Har ni läst Jonas Hassen Khemiris bok Ett öga rött? Då förstår ni vad jag menar. Han bryter mot de traditionella konventionerna och uttrycker sig med den talspråkliga nysvenskan:

I dag det var sista fredagen innan höstlovet. Fast vi hade sovmorgon många valde skolka förmiddagslektionerna…

Naturligtvis hör detta till den etablerade författarens friheter att välja det här personliga sättet att skriva på men det är ändå intressant att reflektera över vad de ”röda bockarnas och korrekturtecknens tyranni” har gjort med elevers självförtroende och lust att skriva.

Att korrekt stavning inte alltid är nödvändig för att kunna kommunicera kanske det här exemplet kan få visa:
Eilngt en uneörnskding på ett engskelt uivtnierset så seplar det inegn rlol i viekln odrnnig bksotrnävea i ett ord står i, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa txteen uatn pobrlm. Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hleeht.

Puh! Det var svårare att skriva den än att läsa den.

Har man en väl utvecklad språklig kompetens så är textens budskap, mening och sammanhang viktigare för oss än orden i sig.

1 kommentar:

Sofia sa...

När jag läser detta drar jag parallell till det talade språket och när vi ska lära oss ett nytt språk t ex engelska. Många vuxna är rädda för att inte tala grammatiskt rätt och låter då istället bli att prata. Låt istället orden flöda. En engelskman förstår vad vi vill framföra även om det inte är grammatiskt rätt.