torsdag 24 februari 2011

Att läsa

Begreppet läsa kan betyda olika saker vid olika tidpunkter i ett barns språkutveckling. Till att börja med kanske läsa är detsamma som att ljuda i hop bokstäverna till ord medan det något år senare innebär att läsandet flyter ledigt och lätt. En tioårig flicka sa: "Nu läser jag inte längre nu kommer bara orden!". Den sortens läsande leder in barnet in i textens värld. Så här beskriver Olof Lagercrantz den upplevelsen:

Men jag andas böckerna luft. De bjöd en utvidgning av mitt liv. De lät mig se sådant jag inte själv kunde se och träffa människor som levde intensivare och mera dramatiskt än jag gjorde. De var varelser från en annan högre tillvaro. De tog sig an mig och tillät mig vistas hos dem och bli rörlig, rik, god och ond som de. (Ur Om konsten att läsa och skriva)

Vi står inför en utmaning. För visst är målet att varje läsande barn ska på uppleva det Olof Lagercrantz beskriver?

Inga kommentarer: