tisdag 15 februari 2011

Formativ bedömning

Någon frågade vad formativ bedömning egentligen är för något. Så här ser jag det:
Enligt forskarna och lärarutbildarna Maria Jansdotter Samuelsson och Kenneth Nordgren så finns det fyra olika syften med bedömningar, nämligen
  1. Diagnostiskt syfte – för att bedöma elevernas kunskapsnivå just nu. Kan användas för att få veta vilken nivå man som lärare ska börja undervisningen eller för att identifiera specifika problem som eleven kan ha.
  2. Formativt syfte – för att ge eleverna stöd i lärandet. En bedömning som ska hjälpa eleverna att lära. I en formativ bedömning är elevens resultat intressant i första hand för att förstå vad eleven förstår. Syftet är att kunna hjälpa leven att komma vidare genom den återkoppling som måste ske. ”I ett målstyrt betygssysten bör huvuddelen av proven rimligen sträva efter en formativ karaktär” menar forskarna.
  3. Summativt syfte – för att sätta ett slutligt betyg, eller summera prestationer på en kurs. Bedömningen är avslutad i och med att elevens prestationer har summerats.
  4. Evaluerande syfte – för att bedöma hur väl lärarna eller skolan lyckas.

Om man nu vill veta mer om hur det kan gå till att göra prov och bedömningar med formativt syfte kan jag rekommendera boken som Jansdotter Samuelsson och Nordgren (red) har skrivit. Den heter Betyg i teori och praktik (Gleerups). En annan läsvärd bok är Ann-Marie Körlings bok Vägen till skriftliga omdömen (Bonnier Utbildning) där författaren beskriver olika formativa bedömningsverktyg och kopplar det till den individuella utvecklingsplanen. Som alltid finns mycket att läsa på skolverkets hemsida. På www.skolverket.se/sb/d/3726 kan du läsa om just detta ämne.

Jag tror att mycket återigen handlar om förhållningssätt. Ett formativt förhållningssätt ska genomsyra min undervisning och inte bara de prov och bedömningar jag gör och kanske kan det formativa förhållningssättet också utveckla min egen undervisning. Inte minst viktigt kanske.

5 kommentarer:

Frida sa...

Som lärarstudent var det intressant att läsa om formativ bedömning.

Anonym sa...

Vilken bra initiativ Lena!

Johanna J sa...

Vilket bra initiativ Lena!

Sofia sa...

Denna "någon" som frågade vad formativ bedömning egentligen innebär har nu förstått att formativ bedömning är den bedömningsforme som både är svårast att förstå och svårast att utföra, men samtidigt den viktigaste för elevernas bästa.

Syster E sa...

Bra förklaring! Vi har diskuterat begreppet och vad det innebär på min arbetsplats.