torsdag 10 februari 2011

Läskriget

När jag ändå har lyft fram Barbro Westlund, som jag för övrigt har lyssnat på under en språkkonferens i Stockholm där hon gjorde ett starkt intryck, så kan man se och höra intervjuer med henne och andra språkforskare  på UR:s hemsida, http://www.ur.se/barnavsittsprak/laskriget/. Just den här sidan handlar om läskriget under 70-talet och var vi står i dag. Avsnittet forskning och framtid var speciellt intressant, tycker jag.

Inga kommentarer: