torsdag 10 februari 2011

Svårt att bedöma läsförståelse

Barbro Wetlund är doktorand med en avhandling om bedömning av läsförståelse. Hon menar att läsförståelse är ett av de svåraste områdena att bedöma och att bedömningens betydelse och  koppling till den dagliga undervisningen oftast är otydlig för både lärare och elever. Bedömning förknippas ofta med prov och tester vid speciella avstämningspunkter under läsåret.I denna avhandling diskuteras att bedömningar bör utvecklas i samklang med nyare rön om läsförståelse. Lärare behöver tid att reflektera över sin läsförståelseundervisning och bedömningspraxis. Att förbättra läsförståelsen hos elever och hur den bäst kan utvecklas och därmed bedömas är en utmaning för svensk skola både på skol- och nationell nivå.

Läs gärna mer på Skolverkets hemsida under utveckling&bidrag - forskning pågår - Svårt att bedöma läsförståelse.

Inga kommentarer: